Polski English

Piłka nożna

Berlin 1936

Nadarzyła się doskonała okazja by podsycać ideały wyższości rasy aryjskiej, kultywować antysemityzm. Za pyrrusowe zwycięstwo można uznać fakt dopuszczenia do udziału w zawodach dwóch sportowców pochodzenia żydowskiego

Po raz pierwszy w dziejach igrzyska były filmowane oraz pokazywane w kinach.

Choć przez całe zawody Niemcy zachowywały niemal idealną poprawność polityczną, to w niedługim czasie po nich rozpoczęła się eksterminacja Żydów, brutalne pacyfikacje i zamykanie w gettach.

Chód

Berlin 1936.

15 września 1935 wprowadzone zostają w życie ustawy norymberskie. Na ich mocy ludność żydowską można było pozbawić obywatelstwa Rzeszy, ochrony prawnej oraz własności. Nawiązywanie jakichkolwiek intymnych relacji z Żydami traktowano jako hańbienie rasy i karano. Małżeństwa mieszane zostały zakazane.

Mimo to igrzyska roku 1936 zorganizowano w Berlinie.

Na nic się zdały protesty opinii publicznej. Znaczna część reprezentacji sportowych wykonała charakterystyczny gest powitalny tzw. 'salut rzymski', znany później bardziej jako pozdrowienie 'Heil Hitler'.

Siatkówka

Berlin 1936.

Pierwsze obozy koncentracyjne powstały na terenie Niemiec i Austrii już w latach 30. i miały charakter obozów karnych (na mocy ustawy z 28.02.1933 zezwalającej na aresztowanie i więzienie bez wyroków sądowych wszystkich przeciwników faszyzmu).

Mimo to olimpiada roku 1936 odbyła się w Berlinie.

Trzy lata później, wraz z wybuchem wojny powstały nowe obozy, o zupełnie innym przeznaczeniu, w których w bestialski sposób zgładzono ponad 6 milionów ludzi.

Wioślarstwo

Meksyk 1968

Apartheid w RPA w rozkwicie. Ludność czarnoskóra ma osobne miejsca do ćwiczeń i ćwiczy w gorszych warunkach. MKOL wysyła do Afryki specjalną komisję do spraw segregacji by oceniła czy kraj ten powinien zostać dopuszczony do olimpiady.

Ponieważ wielu czarnoskórych zawodników chce wziąć udział w igrzyskach mimo nierównego traktowania, RPA dostaje zgodę na udział w igrzyskach w Meksyku.

Groźba zbojkotowania olimpiady przez państwa afrykańskie, ZSRR i blok socjalistyczny wymusza na Komitecie Olimpijskim cofnięcie tej decyzji.

Biegi

Meksyk 1968

Wieczór 2 października 1968 roku. Na placu Tlatelolco zwanym też Placem Trzech Kultur gromadzą się studenci by zaprotestować przeciwko działaniom autorytarnego i skorumpowanego rządu. Przybyli też robotnicy z żonami i dziećmi. Odbywa się pokojowy wiec.

Po zachodzie słońca plac zostaje otoczony przez wojsko i czołgi. Żołnierze zaczynają strzelać do demonstrantów i do przypadkowych osób. Akcja trwa całą noc. Ginie prawie 300 osób.

10 dni później Meksyk gości sportowców z całego świata. Rozpoczynają się XIX letnie igrzyska olimpijskie.

Boks

Meksyk 1968

W latach 1949-1959 w RPA wprowadzono ustawy sankcjonujące wyższość ludności białej nad innymi rasami. Przestrzeń publiczną podzielono na strefy: osobne miejsca pracy i zamieszkania dla białych i czarnych, osobne szkoły i szpitale a nawet plaże. W obronie systemu segregacji rasowej jego przeciwników bito, torturowano i zabijano.

W roku 1966 Aparatheid został uznany przez ONZ za zbrodnie przeciwko ludzkości.

W 1968 MKOL zezwolił RPA na udział w olimpiadzie w Meksyku. Dopiero groźba bojkotu ze strony innych państw sprawiła, że zgodę tę wycofano.

Skok wzwyż

Monachium 1972

5 września. Grupa palestyńskich terrorystów z grupy 'Czarny Wrzesień' wdziera się na teren miasteczka olimpijskiego i zabija 2 członków izraelskiej reprezentacji, a kolejnych 11 bierze jako zakładników.

W wyniku nieudanej akcji odbicia sportowców ginie jeszcze 16 osób, w tym 5 Palestyńczyków i wszyscy zakładnicy. Za sprawą relacji telewizyjnych 'na żywo' oczy całego świata zwrócone są na krwawe wydarzenia w Monachium.

Olimpiada nie zostaje przerwana. 'The games must go on' mówi ówczesny przewodniczący MKOL Avery Brundage i po 36 godzinach igrzyska zostają wznowione.

Pchnięcie kulą

Moskwa 1980

Trwa zimna wojna. ZSRR dokonuje zbrojnej interwencji w Afganistanie. ONZ potępia agresję, prezydent USA zapowiada bojkot olimpiady i wzywa inne państwa do podjęcia podobnych kroków.

Zdania jednak są podzielone. Grecja proponuje przenieść igrzyska na stałe do Olimpii, Chiny chcą organizować własne zawody w Pekinie. Do głosu dochodzą sojusze i względy gospodarcze. Ostatecznie ideę bojkotu popiera 55 państw, a w igrzyskach uczestniczy jedynie 81 reprezentacji.

Większość reprezentantów krajów zachodnich, którzy wzięli udział w zawodach, występowało pod flagą olimpijską.

Podnoszenie ciężarów

Pekin 2008

Laogai to chiński system obozów pracy, gdzie trafiają zwykli kryminaliści oraz osoby uwięzione za szeroko pojęte 'zbrodnie natury politycznej'. Skazańcy pracują głównie w fabrykach, kopalniach i gospodarstwach rolnych.

Warunki tam panujące przypominają te z obozów koncentracyjnych.

Niewolniczy system pracy: 16 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, nieustanne poniżanie, bicie, tortury, indoktrynacja gwarantują bieżący napływ tanich produktów na rynki zachodnie (herbata, zabawki, buty, koszulki, części do samochodów....)

Zapasy

Pekin 2008

Na parę miesięcy przed olimpiadą w Lhasie wybuchają zamieszki. Chińskie władze odpowiadają na to brutalną pacyfikacją demonstrantów. Prowincja zostaje zamknięta dla dziennikarzy, liczba ofiar nie jest znana. Represje i aresztowania trwają.

Odbywa się pierwszy proces złapanych podczas zamieszek. Bez niezależnych adwokatów, obserwatorów, prasy. Trwa jeden dzień.

Skazano prawdopodobnie 30 osób, w tym 6 buddyjskich mnichów. Zasądzone kary to dożywocie, 30, 20 oraz 15 lat więzienia. Najniższy wyrok to 3 lata.

Strzelectwo

Pekin 2008

Według oficjalnych danych (Amnesty International) w Chinach w zeszłym roku wydano prawie 2 tysiące wyroków śmierci z czego stracono blisko 500 osób.

Chińskie prawo każe odebraniem życia za 68 różnych przestępstw, w tym za 12 różnych przestępstw politycznych. Często wyroki wykonuje się publicznie, na tzw. wiecach sądowych.

Chińskie stadiony wykorzystywane były do tej pory częściej do wykonywaniu zbiorowych egzekucji niż kultywowania zdrowej sportowej rywalizacji.